אבלטון ב' – מתקדמים

אבלטון ב' – מתקדמים

מנחה: מר יהונתן דוד

פורמט הקורס:

קורס מקוון בזום 

דרישות סף:

הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למוסיקה רב-תחומית (כל המחלקות) ולתלמידי תיכון, הלומדים במגמות למוסיקה ובקונסרבטוריונים בירושלים, כהמשך לקורס אבלטון א'.

אופי פעילות הסדנה:

הסמסטר יעסוק ברובו בלמידה משולבת עבודה, הצגת עבודות המשתתפים ותהליכים. הכיתה תדון בפרויקטים המוצגים, תוך הצעות שיפור, וייעול באספקט של התוכנה, ובהיבט האמנותי.

מפגשי סמסטר ב':

  • הצגת עבודות של הסטודנטים ולמידה תוך כדי עבודה.
  • המשך העמקה ביכולות התוכנה והאפשרויות הטמונות בה (אמצעים גנרטיביים, רנדומיזציה) ואיך ניתן לייעל אותם לטובתינו וליצירה, ואף לשלבם בביצועים חיים.
  • עבודות מונחות – יצירת סאונד לסרטון קצר, יצירת יצירה שלמה מסאמפל בודד, יצירת פרויקט חי ותגובתי לביצועים חיים עם התוכנה.

עלות ותאריכים:

14 מפגשים מקוונים בסמסטר ב'. ימי חמישי 10:00-11:00.

עלות: 1450 ₪.  ללא עלות לסטודנטים של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. קורס בחירה ללא נ"ז.

 

יהונתן דוד, גיטריסט, סטודנט באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים במסלול ליצירה רב תחומית. מגיע מתחום הג'אז, ועוסק ביצירה ושילוב של כלים אקוסטיים ואלקטרוניים יחד. מבין עבודותיו – הלחנה למשחקי מחשב, עבודות אנימציה וסרטים קצרים.

 

 

 

 

للمشاركة: