תוכנית הלימודים בחוג לתנועה

תוכנית הלימודים בחוג לתנועה
 
שם המקצוע נ"ז לש"ש שנה א' שנה ב' שנה ג' שנה ד'
כתב תנועה
שנה א -  יסודות הכתב
שנה ב' - קריאה וביצוע
שנים ג'-ד' - קריאה וביצוע וניתוח ורישום
4 4
שעות
שבועיות
4 4 4
קומפוזיציה 4 2 2 2 2
תנועה
 
4 6 6 6 6
אמפרוביזציה 4 2 2 2 2
קולוקוויום 3 - - - בחינת גמר
מיומנויות          
מתודיקה להוראת כתב תנועה ותנועה 3 - - 1 -
סגנונות ריקוד של המאה ה - 20 3 2 2 2 2
ריקוד אופי לסגנונותיו:
ריקוד ספרדי
ריקוד מזרחי
ריקודים סלוניים
3 2 (2) - -
שיטות לשכלול היכולות:
פלדנקרייז
(אידיוקינזיס
טכניקת אלכסנדר
שיטת פאולה)
3 2 2 2 2
דיסציפלינות תנועתיות חוץ אירופיות:
אייקידו
(טאיצ'י
ריקוד אינדונזי)
3 - 2 2 2
מקצועות עיוניים          
תולדות כתבי תנועה 2 - - 2 -
כתבי לבן ובנש 2 - - - 2
אנטומיה 2 2 - - -
סנסו-מוטורי 2 - 2 - -
           
יסודות המוסיקה והאזנה 2 2 2 - -
תולדות המחול 2 - - 2 -
ניתוח והערכת יצירות 2 - - - 2
מיומנות בכלי נקישה 2 - 2 - -
ישומי המחשב 2 - 1 (1) -
2 ש"ש מקצועות בחירה חוץ מחלקתיים- במהלך כל 4 שנות לימוד (כולל אנגלית) 2        
 מקצועות ייחודיים לתעודת הוראה בתנועה וכתב תנועה
 
 

שם המקצוע נ"ז לש"ש שנה א' שנה ב' שנה ג' שנה ד'
מבוא למתודיקה כללית להוראת מחול ותנועה 3 - 2 - -
צפייה בשיעורי מחול ותנועה 2 - 1 - -
צפייה בבתי הספר 2 - - 1 -
הדרכה יחידנית (הנחייה בהוראה) 3 - - 2 2
עבודה מעשית בבתי הספר 3 - - 2 2
סמינריון דידקטי לתנועה 3 - - 2 -
פסיכולוגיה התפתחותית 2 2 (2) - -
פסיכולוגיה חינוכית 2 - - 2 (2)
סוגיות בתורת החינוך 2 - - - 1
ספרות עברית 2 2 - - -
מורשת -  מסורות ישראל 2 2 - - -
קורס מד"א - 40 שעות          
 

 

Add This: