Dance with me to the End of Love תולדות המחול האומנותי במערב

Dance with me to the End of Love תולדות המחול האומנותי במערב

להרשמה מקוונת >

מרצה:

ד"ר שרון טוראל

תיאור הקורס:

הקורס עוסק בהיבט החווייתי של עולם הריקוד והתנועה בהקשר אומנותי במערב . נכיר דמויות מפתח מתולדות המחול, תוך התמקדות בצמתים חשובים ובתהליכים שהשפיעו על הריקוד. נבחן רעיונות אוניברסאליים ואת האופן בו התגלמו בסוגות הריקוד השונות. 

פורמט הקורס:

קורס מקוון בזום 

הנושאים שיידונו בקורס:

שיעור 1- מבוא
בשיעור נצפה בריקודים שונים וננסה לבחון הגדרות ומושגים כדי לגבש כלי עבודה לעיון, לצפייה ולביקורת. מהי אומנות פרפורמטיבית אל מול אומנות פלסטית. מהו ריקוד דיוניסי אל מול ריקוד אפולוני. מהו היפה? נבחן סוגיות באסתטיקה של הריקוד. האם דואט עם טרקטור הוא ריקוד? האם אנימציה מצוירת היא ריקוד?
שיעור 2- ריקודי פולחן
בשיעור ננסה לבחון את מאפייניו של ריקוד פולחני מרחבי העולם תוך צפייה בריקוד סופי, בריקוד מאפריקה, בריקוד לפני יציאה לקרב של המאורים, בריקוד הודי מקודש ועוד. נדגיש מגמות עכשוויות והשפעה פולחנית על יוצרים מודרניים. 
שיעור 3- פולחן האביב
בשיעור נבדוק כיצד ריקוד שזכה לקיתונות של בוז שינה את פני המחול במאה ה-20. נצפה באינטרפרטציות מחוליות נבחרות (יש מעל 200) לאותו ריקוד מ-1913 בו שיתפו פעולה הכוריאוגרף ואצלב ניג'ינסקי והמוסיקאי איגור סטרוינסקי.
שיעור 4- אוריינטליזם במחול
בשיעור נעקוב אחר מופעים 'אוריינטליסטיים' לאורך ההיסטוריה במוסיקה, באומנות פלסטית ובמחול. נצפה בריקודים אוריינטליסטיים מהבלט הקלאסי, מהמחול המודרני ומהריקוד העכשווי.
שיעור 5- הומור במחול
בשיעור נשאל מהו תפקידה של האומנות? האם הריקוד הוא אומנות אסקפיסטית? האם אסתטיקה בהכרח מטרתה להציג את היפה, או שמא גם את הכעור והגרוטסקי? כיצד ניתן להציג הומור בכלים תנועתיים? מהי מטרת ההומור בריקוד? את כל אלה נבחן דרך ריקודים שניבנו על מוסיקה של מוצרט, היידן, סן-סנס ועוד וקורצים בהומור לצופים.
שיעור 6- מגדר וריקוד
בשיעור אציג תאוריות סוציולוגיות שונות בנושא מגדר. נבחן יחד כיצד הן באות לידי ביטוי באומנות פלסטית ובריקוד. האם יתכן שטרנס-מגדריות וקוויריות הופיעו בריקוד כבר בתחילת המאה ה-20? כיצד מתבטאת גבריות באומנות שנתפסת הכי נשית מבין האומנויות?
שיעור 7- ריקודי סולו
בשיעור נראה כיצד ריקוד הסולו הוא ביטוי מובהק של מודרניזם, אקספרסיוניזם ואינדיבידואליזם. מי הייתה הרקדנית הראשונה שיצרה סולו לבמה במערב? נבחן את הקשר בין האישי והאוניברסלי ביצירותיהם של גדולי הכוריאוגרפים במאה ה-20 ונראה כיצד במצרים הסולו הוא עיקרון אסתטי מובהק של הריקוד. 
שיעור 8- הדואטים היפים
בשיעור נצפה בדואטים היפים של המאה ה-20 בבלט הקלאסי, במחול המודרני ובריקוד העכשווי. החל מה- pas de deux(ריקוד בשניים) באגם הברבורים ועד דואט עם בובה מהחבובות.
 
 

ד"ר שרון טוראל, מרצה בתחום תולדות המחול, רקדנית ומורה לריקוד מצרי. בעלת תואר שני מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. בעלת תואר שני בחקר סכסוכים מהאוניברסיטה העברית. נושא עבודת הדוקטור שלה: "היבטים היסטוריים ועקרונות אסתטיים בריקוד המצרי בקהיר בשנות ה-40 של המאה ה-20". 

 

 

תאריכים ועלויות:

8 מפגשים מקוונים בסמסטר א'. 
ימי ראשון 20:00 -21:00

תאריכים:
2022: 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12.

מחיר הקורס: 610 ₪.
5% הנחה בהרשמה מוקדמת: 579 ₪.

 

 

שתף: