תואר ראשון משותף במחול עם האוניברסיטה העברית

תואר ראשון משותף במחול עם האוניברסיטה העברית

התכנית נועדה לאפשר לימודים אקדמיים לתואר בוגר אוניברסיטאי בשיתוף עם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. 
במסגרת התכנית ניתן לשלב לימודים עם הפקולטות הבאות: מדעי הרוח, החברה, מתמטיקה ומדעי הטבע. 
בוגרי התכנית יקבלו תואר 'בוגר אוניברסיטה' במחול (B.A.Dance) המשותף לשני המוסדות.
משך הלימודים באוניברסיטה הוא שלוש שנים ובאקדמיה ארבע שנים.
המועמדים חייבים לעמוד הן בתנאי הקבלה של האקדמיה למוסיקה ולמחול והן בתנאי הקבלה של הפקולטה הרלוונטית באוניברסיטה העברית ולהציג למשרד לענייני סטודנטים את אישור האוניברסיטה על קבלתם.
ניתן לראות פרטים על דרישות הקבלה והרישום המקוון באזור המועמדים של אתר האקדמיה.

דברו איתנו:

באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים:

מנהלת המשרד לענייני סטודנטים, גב' אלה פבלובסקי: ellap@jamd.ac.il

באוניברסיטה העברית:

יועץ החוג, ד"ר אסף שלג: shelleg.assaf@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג, גב' אורלית קיסר: orlitk@savion.huji.ac.il ,02-5883936

אתר החוג למוסיקולוגיה: http://musicology.huji.ac.il

שתף: