חבר הנאמנים

חבר הנאמנים

עו"ד אמינה הריס, יו"ר חבר הנאמנים הבינ"ל
מר ירון גזית, יו"ר הוועד המנהל

מר יעקב אייזנר
עו"ד עירית אלטשולר-זמאני
עו"ד נורית אלשטיין
מר יצחק אמיתי
גב' אסנת אפיק
אסתר ברק-לנדס
מוטי גוטמן
ד"ר חנה אריה-גאיפמן
עו"ד יחזקאל ביניש
סר סטנלי ברנטון
עו"ד יאיר גרין
מר ג'ייקוב גרין
מר פיליפ גרין
גב' שרי גרינברג
עו"ד אלון דיסקין
ד"ר ענבר הרצל
עו"ד שירין הרצוג
מר אדריאן הרשקוביץ
ד"ר פיטר טולמן
ד"ר חיים כץ
גב' שוש כרמל
עו"ד אתי לבני
מר דיוויד ליונס
ד"ר דון ליל
מר צבי מאיר
גב' ג'וסיאן-צביה מיתר
מאסטרו רוברט מקס
גב' ישראלה מרגלית
מר דוד נורדל
מר מאיר ניצן
גב' מרשה סגל
מר מיכאל סגל
מר זמיר סופר
גב' ריטה סלפלד
ד"ר חסינטו ענבר
פרופ' יובל צליוק
גב' מריה איזבל קלבין
מר שמשון קירשברג
מר צבי רביב
עו"ד אריק רמות
עו"ד אורון שוורץ
מר הנרי שוחט
גב' עירית שטיין
ד"ר מיכאל שטרק