איפיגניה וורבס - רסיטל סיום תואר שני בזמרה קלאסית

איפיגניה וורבס - רסיטל סיום תואר שני בזמרה קלאסית
الخميس, 29 يوليو 2021, 17:30
إضافة إلى التقويم
אולם אפיק
المشاركين: 

איפיגניה וורבס - כיתת גב׳ אפרת בן-נון
ליד הפסנתר: ד"ר עידו אריאל

البرنامج: 

 

Gounod /  Jules Barbier, Michel Carré / Roméo et Juliette
Depuis hier....Que-fais tu, blanche tourterelle? (Stéphano) 
4:30 min

Delibes /  E. Gondinet, P. Gille / Lakmé 
Sous le dôme épais (Duo des fleurs)
Soprano: Ronnie Aroeti 
7:00 min 

Ravel / Franc-Nohain / L'heure Espagnole
Oh! La pitoyable aventure! (Conceptión) 
3:30 min

Poulenc / Jean Cocteau / 
La Voix Humaine (Elle) 
35min 

للمشاركة: