לוח שנה אקדמי לתשפ"ד, 2023-2024

לוח שנה אקדמי לתשפ"ד, 2023-2024

מועד

יום ותאריך עברי

תאריך לועזי

ישיבת פתיחת שנה סגל מרצים

יום רביעי, כו' בתשרי

11/10/2023

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון, ל' בתשרי

15/10/2023

טקס פתיחת שנת הלימודים

יום שלישי, ב' בחשוון

 17/10/2023

(הטקס יתקיים בשעה 13:00)

הבחירות לרשויות המקומיות בישראל יום שלישי, ט"ז בחשוון 31.10.2023 - הבניין סגור

חופש חנוכה

יום ראשון, כז' בכסלו

10/12/2023

הבניין יסגר בשעה 19:00

סיום סמסטר א'

יום שישי, ט' בשבט

19/01/2024

בחינות סוף סמס' א' במקצוע הראשי

ימים ראשון-חמישי,

יא' בשבט – טו' בשבט

21-25/01/2024

בחינות סוף סמס' א' במקצועות העיוניים

ימים ראשון-חמישי,

יח' בשבט – יג' באדר א'

28/01/2024-22/02/2024

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון, טז' באדר א'

25/02/2024

תענית אסתר

יום חמישי, יא' באדר ב'

21/03/2024

(הלימודים יסתיימו בשעה 18:30)

הבניין יסגר בשעה 19:00

חופש פורים

ימים ראשון-שני

 יד'-טו' באדר ב'

24-25/03/2024

הבניין סגור

חופשת פסח

ימים רביעי עד שלישי,

ט'-כב' בניסן

17-30/04/2024

בערבי חג וחול המועד הבניין סגור

בחינות כניסה – מועד א'

יפורסם בהמשך

 

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

יום רביעי, כג בניסן

01/05/2024

ערב יום השואה

יום ראשון, כז בניסן

05/05/2024  (הלימודים יסתיימו בשעה 19:00)

ערב יום הזיכרון

יום ראשון ד' באייר

12/05/2024

(הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)

הבניין יסגר בשעה 19:00

יום הזיכרון ויום העצמאות

ימים שני-שלישי,

ה'-ו' באייר

13-14/05/2024

ביום הזיכרון הבניין יסגר בשעה 14:00

ביום העצמאות הבניין סגור

יום הסטודנט

יפורסם בהמשך

הבניין יסגר בשעה 19:00

חופשת שבועות

ימים שלישי-רביעי, ה'-ו' בסיון

11-12/06/2024

סיום סמסטר ב'

יום רביעי, יג' בסיון

19/06/2024

טקס חלוקת תארים לבוגרי מחזור תשפ"ג

יפורסם בהמשך

 

בחינות סוף השנה במקצוע הראשי

ימים ראשון-חמישי,

יז' בסיון– יב' בתמוז

23/06/2024-18/07/2024

 

בחינות סוף השנה במקצועות העיוניים

יחלו ביום ראשון א' בתמוז

החל מיום 07/07/2024

בחינות כניסה מועד ב'

יפורסם בהמשך

 

צום תשעה באב

 

יום שלישי, ט' באב

13/08/2024

הבניין סגור

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה

יום ראשון, כה' בתשרי

27/10/2024

 
  •  הזכות לשינויים שמורה
  •  חגים ומועדים של עדות שונות יפורסמו בהמשך