לוח שנה אקדמי לתשפ"ד, 2023-2024

לוח שנה אקדמי לתשפ"ד, 2023-2024

מועד

יום ותאריך עברי

תאריך לועזי

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון, כ' בכסלו

3/12/2023

טקס פתיחת שנת הלימודים

יום שלישי, כ"ב בכסלו

5/12/2023

(הטקס יתקיים בשעה 13:00)

סיום סמסטר א'

יום שישי, י"ד באדר א'

23/2/2024

בחינות סוף סמס' א' במקצועות העיוניים

ימים ראשון-חמישי,
ט"ז באדר א' – ד' באדר ב'

 

25/2/2024-14/3/2024

יום הבחירות לרשויות המקומיות

יום שלישי, י"ח באדר א'

27/2/2024 - הבניין יהיה סגור

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון, ז' באדר ב'

17/3/2024

תענית אסתר

יום חמישי, י"א באדר ב'

21/3/2024

(הלימודים יסתיימו בשעה 18:30)

הבניין יסגר בשעה 19:00

חופש פורים

ימים ראשון-שני

 י"ד'-ט"ו באדר ב'

24-25/3/2024

הבניין סגור

חופשת פסח

ימים ראשון עד שני, 
י"ג - כ"א בניסן 

 

21-29/4/2024
בערבי חג וחול המועד הבניין סגור

 

בחינות כניסה – מועד א'

יום חמישי, י' בניסן
יום ראשון, י"ג בניסן 

18/4/2024
21/4/2024

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

יום שלישי, כ"ב בניסן

30/4/2024

ערב יום השואה

יום ראשון, כז בניסן

5/5/2024  (הלימודים יסתיימו בשעה 19:00)

ערב יום הזיכרון

יום ראשון ד' באייר

12/5/2024

(הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)

הבניין יסגר בשעה 19:00

יום הזיכרון ויום העצמאות

ימים שני-שלישי,

ה'-ו' באייר

13-14/5/2024. אין לימודים.

ביום הזיכרון הבניין יסגר בשעה 14:00

ביום העצמאות הבניין סגור

יום הסטודנט

יפורסם בהמשך

יום לימודים רגיל

חופשת שבועות

ימים שלישי-רביעי, ה'-ו' בסיון

11-12/6/2024

סיום סמסטר ב'

יום רביעי, כ' בסיוון

26/6/2024

טקס חלוקת תארים לבוגרי מחזור תשפ"ג

יום ראשון, כ"ד בסיוון

30/6/2024

בחינות סוף השנה במקצוע הראשי

ימים ראשון - חמישי, 
כ"ד בסיון - י"ט בתמוז

30/6/2024-25/07/2024

בחינות סוף השנה במקצועות העיוניים

יחלו ביום ראשון א' בתמוז

החל מיום 7/7/2024

בחינות כניסה מועד ב'

ימים ראשון-חמישי, ח'-י"ט בתמוז

14-25/7/2024

צום תשעה באב

 

יום שלישי, ט' באב

13/8/2024

הבניין סגור

בחינות כניסה מועד ספטמבר

ימים שלישי-חמישי, ל' באב-ט"ז באלול 3-19/9/2024

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה

יום ראשון, כה' בתשרי

27/10/2024

 
  •  הזכות לשינויים שמורה
  •  חגים ומועדים של עדות שונות יפורסמו בהמשך