תוכנית הלימודים במחלקה לזמרה רב-תחומית

תוכנית הלימודים במחלקה לזמרה רב-תחומית

 

מקצוע / שנה שנה א' שנה ב' שנה ג' שנה ד'
מקצוע ראשי
(פיתוח קול)
1 1 1 1
סדנה - ביצוע
 
2 2 2 2
סדנה - אינטרפרטציה 2 2 2 2
אלתור ג'אז
 
2      
תורת המוסיקה I, II
 
3 3    
פיתוח שמיעה I, II, III
 
3 3 2  
עיבוד ג'אז
 
  1.5    
קצב
 
1 1    
מיומנות כלית 0.5 (מקלדת)  1 יסודות ניצוח לזמרים    
מושגי יסוד בפיתוח קול 1 (1)    
הרמוניה ג'אז I
 
    2  
תולדות הג'אז (משותף עם יצירה)
 
1 (1)    
צורות ואנליזה I
 
    2  
תולדות המוסיקה המערבית + תולדות המוסיקה הפופולארית 2+1 (2+1)    
בחינה בהאזנה (*) בחינה      
סמינריון (משותף עם יצירה)
 
  1 (1) 1
קולוקוויום       בחינה בסוף התואר
מוסיקה חוץ אירופית 1 (1)    
מוסיקה יהודית או ישראלית (*) 1 (1)    
מבוא למוסיקה בת-זמננו 1      
מוסיקה של המאה ה-20       1
הצליל והיבטיו - אקוסטיקה
 
1+1 (1+1)    
קורסים אקדמיים כלליים לבחירה 2 (2)    
אנגלית (*) (4) – למי שחייב ללמוד (4)    
מקהלה / הרכב ווקלי רב-תחומי (*) 2 2    
 

 

* הסברים:
 
1. בחינה אחת בהאזנה על 50 יצירות – רצוי בשנתיים ראשונות.
2. מוסיקה יהודית או ישראלית – קורס אחד לבחירה מבין ה-2.
3.אנגלית: מי שחייב ללמוד – לומד שנה או שנתיים (תלוי בקבוצה אליה שובץ לאחר מבחן מיון חיצוני). הלימודים הם בתשלום נוסף על שכר הלימוד. מידע מלא ומעודכן בנושא האנגלית מפורסם באתר האינטרנט של האקדמיה.
 

للمشاركة: