תוכנית הלימודים במחלקה לזמרה רב-תחומית

תוכנית הלימודים במחלקה לזמרה רב-תחומית

 

מקצוע / שנה שנה א' שנה ב' שנה ג' שנה ד'
מקצוע ראשי
(פיתוח קול)
1 1 1 1
סדנה - ביצוע
 
2 2 2 2
סדנה - אינטרפרטציה 2 2 2 2
אלתור ג'אז
 
2      
תורת המוסיקה I, II
 
3 3    
פיתוח שמיעה I, II, III
 
3 3 2  
עיבוד ג'אז
 
  1.5    
קצב
 
1 1    
מיומנות כלית 0.5 (מקלדת)  1 יסודות ניצוח לזמרים    
מושגי יסוד בפיתוח קול 1 (1)    
הרמוניה ג'אז I
 
    2  
תולדות הג'אז (משותף עם יצירה)
 
1 (1)    
צורות ואנליזה I
 
    2  
תולדות המוסיקה המערבית + תולדות המוסיקה הפופולארית 2+1 (2+1)    
בחינה בהאזנה (*) בחינה      
סמינריון (משותף עם יצירה)
 
  1 (1) 1
קולוקוויום       בחינה בסוף התואר
מוסיקה חוץ אירופית 1 (1)    
מוסיקה יהודית או ישראלית (*) 1 (1)    
מבוא למוסיקה בת-זמננו 1      
מוסיקה של המאה ה-20       1
הצליל והיבטיו - אקוסטיקה
 
1+1 (1+1)    
קורסים אקדמיים כלליים לבחירה 2 (2)    
אנגלית (*) (4) – למי שחייב ללמוד (4)    
מקהלה / הרכב ווקלי רב-תחומי (*) 2 2    
 

 

* הסברים:
 
1. בחינה אחת בהאזנה על 50 יצירות – רצוי בשנתיים ראשונות.
2. מוסיקה יהודית או ישראלית – קורס אחד לבחירה מבין ה-2.
3.אנגלית: מי שחייב ללמוד – לומד שנה או שנתיים (תלוי בקבוצה אליה שובץ לאחר מבחן מיון חיצוני). הלימודים הם בתשלום נוסף על שכר הלימוד. מידע מלא ומעודכן בנושא האנגלית מפורסם באתר האינטרנט של האקדמיה.
 

Add This: