למידה מקוונת באקדמיה - מרצים

למידה מקוונת באקדמיה - מרצים

תאריך עדכון: 25.2.2021

 

בדף זה מרוכז המידע לגבי למידה מרחוק באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

התוכן מתעדכן כל הזמן בהתאם להנחיות ההנהלה, לצרכי המרצים ולאור הלקחים שאנחנו מפיקים.

רקע כללי והמלצות

למידה מקוונת - רקע כללי, המלצות ונהלים

המערכות העומדות לרשות המרצים ללמידה מקוונת

1. Moodle (מוודל) - מערכת ניהול קורסים מקוונים: אל סביבת הקורס ניתן להעלות חומרי לימוד, סרטונים, מטלות, לנהל פורומים ולשלוח הודעות לסטודנטים.
כניסה ל-Moodle שלנו
המדריך החדש למרצה על Moodle - אנא קראו בעיון, גם אם הייתה לכם התנסות במערכת. יש הרבה מאוד חידושים.

2. Zoom (זום) - שיעורים סינכרוניים (משודרים). חשוב מאוד שיוגדרו ויופעלו מתוך ה-Moodle (לא חובה לשיעורים יחידניים) לפי הוראות ההנהלה ולמען הסטודנטים.

שלב ראשון - הגדרת פעילות Zoom מתוך Moodle

שלב שני - הוספת מפגשים מתוך Zoom

הקלטות המפגשים שלכם ב-Zoom וגישה אליהם מ-Moodle

מחיקה ושיתוף של הקלטות Zoom בענן

פורום שיתוף חוויות וטיפים מלמידה מקוונת (דורש כניסה למוודל)

 

מערכות מידע אחרות

3. מערכת המידע למרצה (פורטל המרצה) - במערכת זו נמצא כל המידע האקדמי שלכם: הקורסים (כולל סילבוס) ומערכת השעות שלכם, פרטי הסטודנטים הלומדים בהם, הודעות למרצה, הזנת ציונים, משובים.
כניסה לפורטל המרצה
מדריך על מערכת המידע למרצה

4. האפליקציה הסלולארית למרצה - השלמה סלולארית לפורטל המרצה, נוחה במיוחד ללקיחת נוכחות בשיעור.
לפרטים נוספים ולהורדת האפליקציה

 

הדרכות ותמיכה

אבי אלבז, תמיכה ב-Zoom (זום) - avie@jamd.ac.il, 052-3836608

יוסי חפצדי, תמיכה ב-Zoom (זום) - yosih@jamd.ac.il, 052-3834959

יובל רענן, תמיכה ב-Moodle (מוודל) - yuval@jamd.ac.il

 

 

 

للمشاركة: