חברי הוועד המנהל של האקדמיה

חברי הוועד המנהל של האקדמיה

מר ירון גזית - יו"ר הוועד המנהל
מר יצחק אמיתי
רו"ח איריס אבן-טוב
מר איקה אברבנאל
גב' אסתר ברק לנדס
מר יאיר גלר
עו"ד אמינה הריס
מר מיכה טל
גב' מרשה סגל
מר נעם סמל
מר שאול קוברינסקי
מר צבי רביב
עו"ד אריק רמות

אורחים:

בעלי תפקידים:

פרופ' מיכאל קלינגהופר, נשיא האקדמיה
גב' מירית דגני, מנכ"לית האקדמיה
פרופ' בלה ברובר-לובובסקי, סגנית נשיא לעניינים אקדמיים

דקאנים:

פרופ' צבי זמל, דיקן הפקולטה לאמנויות הביצוע
פרופ' מיכאל וולפה, דיקן הפקולטה למוסיקה רב-תחומית
מר מאטה מוראי, דיקן הפקולטה למחול
גב' רויטל חכמוב, דיקנית הסטודנטים

נציגי המרצים:

ד"ר רועי בן סירה
מר חגי ביליצקי

אחרים:

עו"ד אופיר כץ
עו"ד יאיר זלנפרוינד
רו"ח אורי נייגר (מבקר פנים)