קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית הדוקטורט בקומפוזיציה של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים והאוניברסיטה העברית

קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית הדוקטורט בקומפוזיציה של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים והאוניברסיטה העברית
29.5.2024
הרשמה לתוכנית היא עד ל- 1 ביוני 2024, בכתובת: JlmPhDComposition@jamd.ac.il

תנאי קבלה: 

  • מועמדים לתכנית הדוקטורט בקומפוזיציה חייבים להיות בעלי תואר מוסמך (M.Mus) בקומפוזיציה, ובממוצע ציונים 90 לפחות (או A-). 
  • גיליונות ציונים מלאים של שני התארים (סריקות בקובץ PDF).
  • תיק עבודות של המועמדים הכולל פרטיטורות והקלטות של שלוש יצירות לפחות שנכתבו במהלך התואר השני ולאחריו. אחת מיצירות אלו יכולה להיות עבודה אלקטרונית.
  • דוגמת כתיבה אקדמית הכוללת עבודה סמינריונית, או כל מסמך המדגים יכולות כתיבה וכתיבה מחקרית שנכתב במסגרת לימודים לתואר שני במוסד אקדמי מוכר. דוגמת הכתיבה צריכה להיות בהיקף של 2000 מילה לפחות. 
  • מכתב פנייה ובו הצהרת כוונות מחקריות, לרבות תפישות קומפוזיטוריות, אסתטיות ומטרות עתידיות בהקשר הלימודים לתואר השלישי (1500 מילה).
  • שני ממליצים: יש להגיש את שמות הממליצים וכתובת המייל שלהם—מייל יישלח ישירות אליהם. מומלץ לפנות לאמנים ו/או אקדמאים המכירים את עבודות המועמד/ת ותהליכי היצירה שלו/ה. מכתבי ההמלצה יכללו הערכה של יכולות היצירתיות והמחקריות של המועמד/ת בהקשר ללימודי דוקטורט.

מועמדות ומועמדים שיעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים יזומנו לראיון עם הוועדה המקצועית של התכנית. בראיון המועמדים יציגו, בהצגה של כ 20 דקות, את יצירותיהם, תהליך עבודתם, וקישורה למחקר המוצע.

ההחלטה הסופית לקבלה לתכנית היא בידי הוועדה בתחום האמנויות של הרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית, בהשתתפות נציג האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

 

קבצים מצורפים: