שכר לימוד לתשפ"א

שכר לימוד לתשפ"א

סטודנטים יקרים!

בימים אלה נערך מדור שכר לימוד לקראת הפעלת הליך גביית שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021).

מקדמת שכר לימוד (מהווה תנאי להרשמה ללימודים)

לימודי תואר ראשון - 2,500 ₪

לימודי תואר שני - 3,400 ₪

סטודנט אשר ביטל את הרשמתו עד התאריך 15.09.20 (כולל), יהיה זכאי להחזר המקדמה ששולמה במלואה.

תשלום המקדמת שכ"ל לסטודנטים ממשיכים יתבצע באמצעות הוראת קבע שנמסרה למדור שכ"ל של האקדמיה ותקפה למשך כל שנות לימודיו  של הסטודנט.

מועדי התשלום של מקדמת שכר הלימוד

בפריסה של 2 תשלומים שווים ב- 01.07.2020  ו-01.08.2020

סטודנט/ית אשר מעוניין/ת לשלם את תשלום המקדמה שלא בהוראת קבע חייב להודיע למדור שכ"ל במייל חוזר על כוונותיו עד לתאריך 25.06.20. לאחר מועד זה יחויב בהוראת קבע באופן אוטומטי.

דרכי תשלום נוספות של המקדמה

א.      ניתן לשלם גם דרך כרטיס אשראי באמצעות פורטל הסטודנט.

ב.      העברה בנקאית לחשבון האקדמיה:

שם המוטב: האקדמיה למוסיקה ירושלים,

בנק-10 לאומי, סניף-912 רחביה,חשבון-28850053 (בעת ביצוע ההעברה חובה לציין בהערות את מספר תעודת הזהות של הסטודנט/ית).

 

שימוש בכספי הפיקדון לתשלום שכר הלימוד

המעוניינים להשתמש בכספי הפיקדון לתשלום שכר-הלימוד מתבקשים לפנות למדור שכר-לימוד טלפונית' או במייל חוזר עד ה-25.06.20, על מנת לקבל שובר לתשלום. להשלמת התהליך יש לפנות לאחד מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי.

 

תשלום שכר לימוד (לא כולל תשלומים נלווים) באמצעות התחייבות מנהל הסטודנטים של משרד הקליטה

עולה חדש הזכאי למימון מטעם משרד הקליטה חייב להעביר למדור שכ"ל של האקדמיה כתב זכאות רשמי שהונפק מגורם זה. תשלום מלא על ידי גוף מממן לא פוטר את הסטודנט מחובת תשלומים נלווים (ועד סטודנטים ודמי אבטחה ושירותים).

הוראת קבע בנקאית - הרשאה לחיוב חשבון

תשלום שאר שכר-הלימוד יתבצע באמצעות הוראת קבע בנקאית, התקפה למשך כל שנות לימודיו של הסטודנט, ועוברת אוטומטית משנה לשנה. את טופס הוראת הקבע ניתן להוריד מאתר האקדמיה.

לתשומת לבכם! בעל החשבון יכול להקים הרשאה לחיוב חשבונו, לטובת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.

לצורך כך יש להיכנס לאתר הבנק שלכם, לבחור אפשרות פתיחת/הקמת הרשאה חדשה לחיוב חשבון ולהזין את הפרטים הבאים:

  • קוד מוסד - 1048
  • מס' אסמכתא או לקוח בחברה - מספר תעודת הזהות של הסטודנט

באחריות הסטודנט להעביר למדור שכר לימוד, בפקס או במייל, את טופס הוראת קבע חתום ומאושר עך ידי הבנק.

מועדי תשלום שכר-הלימוד

  • 15.09.20 – השלמה ל-25% מהיקף שכר הלימוד + ועד סטודנטים
  • 01.11.20 – תשלום מספר 1 מתוך 7 התשלומים הנותרים, וכן דמי אבטחה ושירותים.
  • החל מה-01.12.20 – 6 תשלומים חודשיים רצופים.

הנחת תשלום שכ"ל מראש

סטודנט שישלם מראש את מלוא שכר הלימוד, עד ה-15 בספטמבר 2020, בהעברה בנקאית, בשובר פיקדון צבאי, או בהמחאה לפירעון מידי, יזכה להנחה בשיעור 2.5%.

למשלמים באמצעות כרטיס אשראי תינתן הנחה בשיעור של 1.5% בלבד.

 

מענה טלפוני במדור שכר לימוד

בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00 עד 14:30 

גב' רימה לייבוביץ - טלפון: 02-6759938, מייל: rima@jamd.ac.il

גב' רינה אינקה - טלפון 02-6759937, מייל:  rinai@jamd.ac.il

 

תקנון שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א, 2020-2021, הכולל מידע על המשך תהליכי גביית שכר הלימוד, יפורסם באתר האקדמיה במהלך חודש אוגוסט 2020, לאחר עדכון גובה שכר הלימוד על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

בברכת שנה טובה ופורייה,

מדור שכר לימוד

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

 

 

שתף: