דרישות סיום לקבלת תואר שני

דרישות סיום לקבלת תואר שני

במקצוע ראשי: קומפוזיציה

 • שעור קומפוזיציה יחידני - 2 ש"ש
 • 6 ש"ש סמינריונים וקורסים (סמינר בקומפוזיציה II+I , תזמור בן-זמננו) ובנוסף 8 ש"ש קורסי-בחירה.
 • תיק עבודות בקומפוזיציה: על הסטודנט להשלים פרופיל קומפוזיטורי מגוון המעיד על שליטה בתחומי מדיה השונים.
 • לפחות אחת היצירות תהיה מלווה בדברי-הסבר אנליטיים ותוגש כנייר-נלווה.

במקצוע ראשי: חינוך מוסיקלי

 • עבודת גמר במקצוע הראשי
 • קורסי חובה: סמינר בחינוך מוסיקלי 1 – 2 ש"ש, סמינר מתקדם בחינוך מוסיקלי – 2 ש"ש, זרמים וחידושים בחינוך המוסיקלי – 2 ש"ש
 • קורסי בחירה בהיקף 10 ש"ש

במקצוע ראשי: ניצוח

 • 2 בחינות סיום במקצוע הראשי.
 • חובת השתתפות בסמינרים בהיקף 4 ש"ש – 8 נ"ז במשך שנתיים: סמינר רכיבי הביצוע האמנותי 1 וסמינר רכיבי הביצוע האמנותי 2.
 • קורסי בחירה בהיקף 10 ש"ש – 20 נ"ז במשך שנתיים (הקורס "סוגיות בתזמור בן-זמננו" הינו קורס בחירה ולא חובה).

במקצוע ראשי: נגינה

 • שעור נגינה יחידני - 2 ש"ש
 • 6 ש"ש סמינריונים וקורסים (רכיבי הביצוע האמנותי II+I, יסודות הניצוח וקריאת פרטיטורות) ובנוסף 8 ש"ש קורסי בחירה.
 • 2 רסיטלים מלאים (כשעה וחצי כ"א).
 • עבודה בעלת אופי מחקרי של הוצאה-לאור מוגהת ומוערת של יצירה קאמרית המנוגנת ברסיטל, בתוספת לתיאור תהליך בניית האינטרפרטציה ותהליך העבודה על מימושה.

במקצוע ראשי: זמרה

 • שעור זמרה יחידני - 2 ש"ש
 • 6 ש"ש סמינריונים וקורסים (רכיבי הביצוע האמנותי II+I, יסודות הניצוח וקריאת פרטיטורות) ובנוסף 8 ש"ש קורסי בחירה.
 • 2 רסיטלים מלאים (כשעה כ"א).
 • עבודת הוצאה-לאור מוגהת ומוערת של יצירה קאמרית המבוצעת ברסיטל, בתוספת לתיאור תהליך בניית האינטרפרטציה ותהליך העבודה על מימושה.

במקצוע הראשי: כוריאוגרפיה/קומפוזיציה

 • רסיטל סיום באורך כולל של 30-40 דקות. העבודה צריכה להבנות לשלושה הרכבים של רקדנים:ריקוד סולו, דואט והרכב גדול יותר. לצד רסיטל הסיום תוגש עבודה תיאורטית בת כ- 30 עמודים, הנלווית לריקוד.
 • בחינה בעל-פה, בידי צוות מומחים בן שלושה בוחנים, המתייחסת הן לרסיטל הסיום והן לעבודה הנלווית.
 • עמידה בהצלחה במטלות הלימודים של התואר השני.

במקצוע הראשי: ביצוע מחול

 • רסיטל סיום באורך כולל של 20-30 דקות. רסיטל הסיום יהיה העלאת ריקוד/ים בביצוע הסטודנט עצמו והוא אמור לכלול משלושה ריקודים לפחות. לצד רסיטל הסיום תוגש עבודה תיאורטית בת כ- 30 עמודים, הנלווית לריקוד.
 • בחינה בעל-פה, בידי צוות מומחים בן שלושה בוחנים, המתייחסת הן לרסיטל הסיום והן לעבודה הנלווית.
 • עמידה בהצלחה במטלות הלימודים של התואר השני.
שתף: