זכויות וחובות של סטודנטים.ות שאינם.ן דוברי.ות עברית כשפת אם

זכויות וחובות של סטודנטים.ות שאינם.ן דוברי.ות עברית כשפת אם

סטודנטים לתואר ראשון

 

רמת עברית נדרשת

רמת אנגלית נדרשת

סטודנטים ישראלים ששפת האם שלהם אינה עברית או שלא למדו במערכת החינוך הישראלית/ממלכתית

הלימודים מתקיימים בעברית.

הגעה לרמת "פטור" עד סיום שנה ב'; לימודי אנגלית משולבים במערכת החל משנה א'; הסטודנט צריך לעבור בחינת מיון חיצונית לקביעת רמת אנגלית (אמיר/אמירם/מבחן פסיכומטרי)

סטודנטים בינ"ל לתואר

הלימודים מתקיימים בעברית.

רמת פטור בכפוף לדרישות ופירוט מל"ג לתלמידים בינ"ל /או מבחן מיון והגעה לרמת פטור עד סיום שנה ב'

סטודנטים בינ"ל בחילופי סטודנטים

לא נדרשת ידיעת עברית

נדרשת ידיעת אנגלית ברמה B1 לפחות; יש לקחת בחשבון שהלימודים הם ברובם בעברית

 
 

סטודנטים לתואר ראשון (המשך)

 

 

התאמות מובנות

קורסים הניתנים באנגלית

קורסים בעברית עם התאמות לשפות אחרות

סטודנטים ישראלים ששפת האם שלהם אינה עברית או שלא למדו במערכת החינוך הישראלית/ממלכתית

תוספת 25% זמן בבחינות; בתיאום עם המרצה, ניתן לענות על שאלות במבחנים/להגיש עבודות באנגלית; ניתן להשתמש במילונית בזמן בחינה

חובה ללמוד 2 קורסי תוכן באנגלית במהלך התואר הראשון (קורסי ההכשרה לקבלת פטור נחשבים במניין זה)

שפת ההוראה העיקרית היא עברית; בתיאום עם המרצה, ניתן להגיש עבודות באנגלית (המרצה לא מחויב לקבל עבודות באנגלית)

סטודנטים בינ"ל לתואר

תוספת 25% זמן בבחינות; בתיאום עם המרצה, ניתן לענות על שאלות במבחנים/להגיש עבודות באנגלית; ניתן להשתמש במילונית בזמן בחינה

חובה ללמוד 2 קורסי תוכן באנגלית במהלך התואר הראשון (קורסי ההכשרה לקבלת פטור נחשבים במניין זה)

שפת ההוראה העיקרית היא עברית; בתיאום עם המרצה, ניתן להגיש עבודות באנגלית (המרצה לא מחויב לקבל עבודות באנגלית)

סטודנטים בינ"ל בחילופי סטודנטים

תוספת 25% זמן בבחינות; בתיאום עם המרצה, ניתן לענות על שאלות במבחנים/להגיש עבודות באנגלית; ניתן להשתמש במילונית בזמן בחינה

ניתן להשתתף בקורסים הניתנים בשפה האנגלית

שפת ההוראה העיקרית היא עברית; בתיאום עם המרצה, ניתן להגיש עבודות באנגלית

 

 

סטודנטים לתואר שני

 

רמת עברית נדרשת

רמת אנגלית נדרשת

סטודנטים ישראלים ששפת האם שלהם אינה עברית או שלא למדו במערכת החינוך הישראלית/ממלכתית

רוב הלימודים מתקיימים בעברית; לא נבדקת ידיעת עברית כתנאי סף

כנדרש בסיום תואר ראשון

סטודנטים בינ"ל לתואר

רוב הלימודים מתקיימים בעברית; לא נבדקת ידיעת עברית כתנאי סף

כנדרש בסיום תואר ראשון

סטודנטים בינ"ל בחילופי סטודנטים

רוב הלימודים מתקיימים בעברית; לא נבדקת ידיעת עברית כתנאי סף

נדרשת ידיעת אנגלית ברמה B1 לפחות; יש לקחת בחשבון שהלימודים הם ברובם בעברית; חלק מקורסי הבחירה ניתנים באנגלית

 
 
 

סטודנטים לתואר שני (המשך)

 

התאמות מובנות

קורסים הניתנים באנגלית

קורסים בעברית עם התאמות לשפות אחרות

סטודנטים ישראלים ששפת האם שלהם אינה עברית או שלא למדו במערכת החינוך הישראלית/ממלכתית

חלק קטן מקורסי החובה ניתנים באנגלית; במקרה שקורס חובה ניתן בעברית, יידרש פתרון פרטני לסטודנט; בתיאום עם המרצה, ניתן לענות על שאלות במבחנים/להגיש עבודות באנגלית; ניתן להשתמש במילונית בזמן בחינה

מבחר (מצומצם) של קורסי בחירה באנגלית המאפשרים סיום תואר

לא רלוונטי

סטודנטים בינ"ל לתואר

חלק קטן מקורסי החובה ניתנים באנגלית; במקרה שקורס חובה ניתן בעברית, יידרש פתרון פרטני לסטודנט; בתיאום עם המרצה, ניתן לענות על שאלות במבחנים/להגיש עבודות באנגלית; ניתן להשתמש במילונית בזמן בחינה

מבחר (מצומצם) של קורסי בחירה באנגלית המאפשרים סיום תואר

לא רלוונטי

סטודנטים בינ"ל בחילופי סטודנטים

חלק קטן מקורסי החובה ניתנים באנגלית; במקרה שקורס חובה ניתן בעברית, יידרש פתרון פרטני לסטודנט; בתיאום עם המרצה, ניתן לענות על שאלות במבחנים/להגיש עבודות באנגלית; ניתן להשתמש במילונית בזמן בחינה

מבחר (מצומצם) של קורסי בחירה באנגלית

לא רלוונטי