מגוון באקדמיה

מגוון באקדמיה

מוסיקה ומחול יכולים לקרב בין בני אדם. הם מאפשרים ליחידים.ות לבטא את ערכיהם.ן האישיים, אך גם מעודדים דיאלוג, שיתוף פעולה ופלורליזם. קהילת האקדמיה – הסטודנטים.ות, הסגל האקדמי והסגל המנהלי – היא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית וכמוה היא מגוונת בזהויות מגדריות, מגזריות, לאומיות ודתיות. כמו כן, האקדמיה מושכת תלמידים בין-לאומיים רבים המגיעים מרחבי העולם המרחיבים עוד יותר את המגוון התרבותי שלה. האקדמיה שמה בגאווה בלב החזון שלה את ערכי הסובלנות והכבוד ההדדי, המתבטאים בקבוצות המגוונות של סטודנטים.ות וסגל, תוכנית הלימודים המגוונת והאווירה הפתוחה. כל אלה הופכים את האקדמיה לאחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המגוונים, ידידותיים ומסבירי הפנים ביותר בישראל.

ההישגים של האקדמיה בתחומי המגוון, ההוגנות וההכלה הם רבים. תוכנית הלימודים מאפשרת התמחויות בתחומים "קלאסיים" כמו גם רב-תרבותיים והפקולטות והמחלקות השונות מושכות סטודנטים.ות מכל מגזרי החברה הישראלית. סטודנטים.ות ערבים.ות מהווים.ות כ-10% מכלל הסטודנטים ובשיתוף המעוצה להשכלה גבוהה, האקדמיה מפעילה תוכנית הנגשה לבני/בנות החברה הערבית המסייעת בגישור על פערים שפתיים, תרבותיים וכלכליים. בנוסף, האקדמיה משקיעה משאבים רבים בסיוע כלכלי ואקדמי למי שזקוקים.ות לסיוע זה. מאמצים אלה כוללים תעדוף של קבוצות נצרכות במערך המלגות, מערך תמיכה לסיוע אקדמי, שירותי יעוץ לסיוע רגשי ותוכניות חניכה. יחד עם זאת, האקדמיה אינה לוקחת מגוון זה כמובן מאליו וממשיכה בפעולה יזומה וארוכת טווח להטמעת ערכי המגוון בכל הרמות של הארגון.

לשם כך הוקם באקדמיה מרכז להוגנות ומגוון המרכז את הטיפול בנושאים אלה. פעילות המרכז מתמקדת ב-3 תחומים:

  1. ייצוג – יישום ערכי המגוון בפעילותה השוטפת של האקדמיה. בדיקה של הקודים והפרסומים האקדמיים והמשמעתיים והצעת תיקונים במקרה הצורך. טיפול בתלונות ובעבירות בתחומי המגוון: קבלת מידע רלוונטי והמלצה על דרכי הפעולה הנדרשות.
  2. הסברה – הטמעה של ערכי המגוון בארגון. קיום פעולות חינוך לקידום ערכי המגוון בקרב סטודנטים.ות, מרצים.ות וחברי.ות סגל מנהלי. ניסוח ופרסום של מדיניות האקדמיה בתחומי המגוון.
  3. הנגשה – בדיקה של התשתיות האקדמיות, המנהליות והפיזיות במוסד והתאמתן לאוכולוסיות השונות.

המרכז מורכב מסגל אקדמי ומנהלי מוביל בקהילת האקדמיה. המרכז מקיים לפחות 4 ישיבות ועדה במהלך שנה אקדמית וישיבות נוספות מתקיימות בהתאם לצרכים הנקודתיים. המרכז מדווח להנהלת האקדמיה באופן שוטף ומציג דוח שנתי מסכם לועד המנהל של האקדמיה.