לואי עבאסי - רסיטל סיום תואר ראשון בעוד

לואי עבאסי - רסיטל סיום תואר ראשון בעוד
יום שני, 9 יולי 2012, 22:30
הוסף ללוח שנה
חדר 221, בניין האקדמיה
בהשתתפות: 

לואי עבאסי - כיתת מר ווסים עודה
מאען גול - כלי נקישה

בתכנית: 

1- "אל ממאליק" - מוחמד עבד אל-ווהאב

2- "טקאסים ביאת עושייראן"

3- " סמאעי ביאת עושייראן"-  ווסים עודה

4- "סירין"- תייסיר אליאס

5- "הוואה סאחיח"-  זכריה אחמאד