מבחני פסנתר לתלמידי יצירה א' + ב'

מבחני פסנתר לתלמידי יצירה א' + ב'

להלן דרישות המבחן: (הדרישות מנוסחות בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד)

 
קלאסי
·             3-4 יצירות אך לא מעל 20 דקות ביצוע
·             היצירות יהיו משתי תקופות לפחות - חובה שאחת היצירות תהיה יצירה מודרנית, כלומר שנכתבה לאחר שנת 1900. יינתן בונוס בשקלול הציון לתלמידים אשר ייבחרו כיצירה זו יצירה ישראלית.
·             לפחות שתי יצירות יבוצעו בע"פ
·             לפחות יצירה אחת המציבה אתגר טכני ראוי לרמת התלמיד (להערכת המורה)
 
ג'אז ומוסיקה לא קלאסית
·             3-4 קטעים אך לא מעל 20 דקות ביצוע
·             היצירות יהיו משתי תקופות ו/או שתי סוגות (ז'אנרים) שונות
·             לפחות קטע אחד יכלול אלתור על המבנה ההרמוני של הקטע
·             לפחות קטע אחד במהירות איטית
·             לפחות קטע אחד במהירות בינונית-מהירה המדגים ליווי קצבי אחיד (Groove) ביד שמאל ו/או ימין. המקצב לא חייב להתמשך לאורך הקטע כולו, אך יש להוכיח    שליטה בו וקואורדינציה בין הידיים. גם Walking bass יחשב כמקצב לעניין זה.
 
במקרים מסוימים יינתן בונוס על ביצוע מעבר לדרישות, לדוגמה: ביצוע יותר משתי יצירות בע"פ בתחום הקלאסי.
 
הנחיות כלליות לרפרטואר הלימודים במהלך השנה
·             יש לתעד כל יצירה/קטע שנלמדו במהלך השנה בדף המצורף ולהגישו לבוחנים במבחן סוף השנה
·             בתחום הפסנתר הקלאסי יש ללמוד לפחות 7 יצירות (פרקים ביצירה יחשבו ליצירות שונות לעניין זה ובתנאי ונשמר גיוון ראוי ומשך כל פרק מעל לעמוד אחד)
·             בתחום הפסנתר הקלאסי יש ללמוד לפחות יצירה פוליפונית אחת
·             בתחום הלא-קלאסי יש ללמוד לפחות 8 יצירות
 

 

                 

שתף: