תחרות סולו בפסנתר ע"ש חיים קלמי ז"ל - תשפ"א, שלב ב'

תחרות סולו בפסנתר ע"ש חיים קלמי ז"ל - תשפ"א, שלב ב'