תחרות עבור עבודה עיונית מצטיינת של סטודנטים.יות.

תחרות עבור עבודה עיונית מצטיינת של סטודנטים.יות.
1.4.2021
לקהל הסטודנטים.יות והמרצים.ות שלום וברכה,
הרשות למחקר של האקדמיה מכריזה על תחרות עבור עבודה עיונית מצטיינת של סטודנטים.יות. פרסים יוענקו לזוכים תחת שתי קטגוריות:
  1. שני פרסים עבור עבודת סיום קורס בתואר הראשון או השני.
  2. פרס אחד עבור עבודת גמר לסיום התואר השני. 

תנאי הגשה כלליים:

  • העבודה המועמדת לפרס תישלח כקובץ PDF לכתובת המייל researchaward@jamd.ac.il עד לתאריך 30 בספטמבר 2021.
  • בכל הגשה יש לציין את שם הסטודנט.ית, מסלול הלימודים ושנה, שם הקורס ושם המרצה בעמוד השער.
  • דוגמאות תווים או תמונות יהיו סרוקות באיכות טובה וייכללו בגוף העבודה או כנספח אחרי הביבליוגרפיה. תחת כל דוגמת תווים/תמונה יופיעו מיספור ופרטים ויש להפנות אליהן בגוף העבודה (דימוי מס' --). 

בהגשת עבודת גמר לסיום התואר השני: 

יש להגיש בכפוף לכללי ההגשה של כל פקולטה. 

בהגשת עבודת סיום קורס בתואר הראשון או השני:

  • העבודה תוגש במסגרת קורס עיוני לתואר ראשון או שני באחת הפקולטות במהלך שנת הלימודים תשפ"א, עד ליום 30 בספטמבר 2021. 
  • העבודה תוגש על-ידי סטודנט.ית שרשום.ה לאקדמיה בשנת הלימודים תשפ"א ללא חובות שכר לימוד. 
  • היקף העבודה (ללא הערות וביבליוגרפיה): מעל 2,500 מילים.
  • העבודה תיכתב באופן עצמאי, ללא מעורבות מרצה הקורס בתיקונים/עריכה.

פורמט:

יש להגיש את העבודה בעברית או באנגלית, בגופן David, גודל פונט 12, רווח שורות 1.5. יש למספר עמודים. על העבודה לכלול הפניות מדויקות למקורות אקדמיים.
ועדת הפרס תמנה שבעה חברי סגל מתחומים שונים.