הפקולטה לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוסיקלי מרכינה ראש עם לכתו של ג'ורג' קראם, מלחין ומורה דגול, אשר נגע בלב של רבים מאיתנו

הפקולטה לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוסיקלי מרכינה ראש עם לכתו של ג'ורג' קראם, מלחין ומורה דגול, אשר נגע בלב של רבים מאיתנו