תחרות נגינה בגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור‎‎

תחרות נגינה בגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור‎‎
יום שישי, 1 אפריל 2022, 9:00
הוסף ללוח שנה
אולם 221
בתכנית: 
ידידים יקרים,

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ומארגני התחרויות השנתיות לגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור שמחים להודיע על קיום תחרויות אלה.
התחרויות מיועדות לשלוש קבוצות גיל.
פרטים נוספים בברושור המצורף.
 
רפרטואר התחרויות:
תחרות עד גיל 14
המשתתפים בקטגוריה הזו מתבקשים לנגן יצירות שונות לפי בחירתם במשך 10 דקות ומתוכן יצירת החובה:
Agustin Barrios Villancico de Navidad (שיר חג המולד)
Bellwin Mills Publishing Corp U.S.A
Edited by Richard Stoves (Volume 1)
 
תחרות מגיל 14 עד גיל 16
תחרות זאת תתנהל בשלב אחד בלבד. כל משתתף מתבקש לנגן כעשר דקות בסגנונות שונים ובתוכם  יצירת חובה:                                        
Agustin Barrios Estudio en Sol menor
Bellwin Mills Publishing Corp U.S.A
Edited by Richard Stoves (Volume 4)
 
תחרות מגיל 16 עד גיל  20 
תחרות זאת תתקיים בשלב אחד בלבד ובה ינגן כל משתתף כעשר עד שתים עשרה דקות 
כולל יצירת החובה: 
Agustin Barrios  Aires de Zamba  ((נעימות סמבה
Bellwin Mills Publishing Corp U.S.A
Edited by Richard Stoves (Volume 3)
 
בכל הקטגוריות המשתתפים מתבקשים לבצע את כל היצירות בעל פה.
תנאי לקיום כל אחת מהתחרויות הוא מספר מינימאלי של 5 מתחרים.
נשמח לראותכם, המורים, המתחרים ומלוויהם.
 
בברכה,
פרופ' יוסי ירושלמי
המנהל האמנותי של התחרות
 
קובץ מצורף: