זוכי התחרות לכלי נשיפה לשנת הלימודים תשפ"ב

זוכי התחרות לכלי נשיפה לשנת הלימודים תשפ"ב
6.6.2022

במקום הראשון: 
מנשה לוקין – חלילית
מכיתתו של פרופ' מיכאל מלצר

במקום השני:
Joana Gorenstein -  Flute 
ג'והנה גורנשטיין  - חליל
מכיתתה של הגר שחל

במקום השלישי:
נעמי חסון -חלילית 
מכיתתה של דרורה ברוק 

ברכות לתלמידים ולמוריהם!