האקדמיה מודיעה על מכרז למשרה בהוראה בפקולטה למוסיקה רב-תחומית

האקדמיה מודיעה על מכרז למשרה בהוראה בפקולטה למוסיקה רב-תחומית
1.6.2024

הפקולטה למוסיקה רב-תחומית באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים יוצאת במכרז למורה מן החוץ:
ההליך מיועד למורה אשר יתחיל ללמד בפקולטה בחודש אוקטובר 2024, עם תחילתה של שנת הלימודים תשפ"ה. תחילת העסקה ב-1.10.2024.

פרטים נוספים בדף המכרז >