תחרות קונצ'רטו לנגינה סולו עם התזמורת הסימפונית של האקדמיה ע"ש שרון תבור פינץ ז"ל - המחלקה לכלי נשיפה ונקישה, שלב א' תשפ"ג

תחרות קונצ'רטו לנגינה סולו עם התזמורת הסימפונית של האקדמיה ע"ש שרון תבור פינץ ז"ל - המחלקה לכלי נשיפה ונקישה, שלב א' תשפ"ג