תחרות קונצ'רטו לנגינה סולו עם התזמורת הסימפונית של האקדמיה ע"ש שרון תבור פינץ ז"ל - החוג לכלי מקלדת, שלב ב' תשפ"ג

תחרות קונצ'רטו לנגינה סולו עם התזמורת הסימפונית של האקדמיה ע"ש שרון תבור פינץ ז"ל - החוג לכלי מקלדת, שלב ב' תשפ"ג