האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים פותחת בהליך לאיתור מרצה בקורס "מוסיקה יהודית"

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים פותחת בהליך לאיתור מרצה בקורס "מוסיקה יהודית"
11.6.2024

הקורס יתקיים בסמסטר א' ביום א' בין השעות 19:00-20:30 בבניין האקדמיה (לא באופן מקוון). 
היום והשעה של השיעור לא ניתנים לשינוי.

על המעוניינים לשלוח את קורות חיים, סילבוס מפורט של הקורס, ורצוי מאוד גם הקלטת וידאו של שעור או הרצאה בנושא הקרוב לתחום.

יש להגיש את המסמכים עד ל-10 ליולי 2024, לכתובת המייל liraz@jamd.ac.il