דרישות הקבלה של המחלקה למוסיקה מזרחית

דרישות הקבלה של המחלקה למוסיקה מזרחית

 א. תעודת בגרות 

 ב. בחינה מעשית

ההתמחות

היצירות

עוד וכינור מזרחי

1. תורת המוסיקה המזרחית: התמצאות ב - מ ק א מ א ת ובמקצבים העיקרים הנחוצים יותר במוסיקה הערבית, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית.
 

2. נגינת  ס ו ל ו ם  - מ ק א ם  בשתי אוקטבות בעליה ובירידה.
 

3.  קטע  ת ק ס י ם   שאינו עולה על 3 דקות הכולל בתוכו לפחות שלוש מודולציות למקאמאת משניים שונים חוץ מהמקאם הראשי הפותח והמסיים
 

 

4.  קטע   ת ק ס י ם  קצר אשר המקאם הראשי שלו ייקבע ע"י הבוחנים.
 

 

5.  נגינת   ל ו נ ג א - כגון לונגא ריאד, לונגא שהנאז וכיו"ב.
 

 

6. נגינת  ס מ א ע י - כגון: סמאעי פרח-פזא, סמאעי שד-ערבאן וכיו"ב
 

 

7. קטע מודרני כגון: ת ו ת ה;  ד '   כ ר י א ת י;    ב ל ד  א ל - מ ח ב ו ב  או כל קטע אחר בדרגת קושי דומה.
 

תיפוף מזרחי

1. תורת המוסיקה המזרחית: התמצאות ב - מ ק א מ א ת.   
 

 

2. הכרת מקצבים (מיזאנים) הנפוצים ביותר במוסיקה המזרחית-ערבית.
 

 

3. נגינת קטע סולו של כ - 3 דקות אשר יכלול לפחות שלושה מעברים למקצבים שונים.
 

 

4. יכולת אלתור בסיסית על מקצב מסוים שייקבע בזמן הבחינה ע"י הועדה.
 

שירה ערבית

1. טטראקורדים וסולמות המקאמאת הבסיסיים – זיהוי, שירה ומודולציות.

 

2. תבניות תיפוף שכיחות (מיזאן) – זיהוי, קריאה ו\או נקישה.

 

3. תרגילי סולפז' – קריאה מהדף עם מטרונום ללא ליווי כלי. וכן תרגילי קצב – קריאה מהדף עם מטרונום. וכן הכתבה חד קולית במפתח סול – עד 12 תיבות.

 

4. ביצוע 3-4 קטעי שירה, כל קטע עד 4 דקות, אותם יש לבחור מתוך מגוון ז'אנרים מסורתיים, כגון: מוואל, מוושח, קסידה, דור, מונולוג וטקטוקה.

וכן, מתוך הרפרטואר הקלאסי והמודרני של גדולי המלחינים והזמרים, כגון: סייד דרוויש, מוחמד עבדל-והאב, אום כולתום, זכריא אחמד, מוחמד אל-קסבג'י, ריאד אל-סונבאטי, מוחמד אלמוגי, בליג חמדי, פריד אל-אטרש, אסמהאן, לילה מוראד, עבדל-חלים חאפז, פיירוז, ודיע אל-סאפי, סבאח פח'רי.. וכו'
 
ניתן לבציע את השירים בליווי כלי או ללא ליווי.

הערות כלליות

א. הנכם חייבים להיות מוכנים לנגן את תכנית הבחינה בשלמותה, אך הבוחנים אינם מחויבים להאזין לכל התכנית במלואה ורשאים להפסיק את הנגינה עפ"י שיקול דעתם.
 
ב. עליכם לדאוג לכלים, או לכל פריט אחר הדרוש לבחינתכם.
 
ג. עליכם לדאוג לכיוון הכלי לפני כניסתכם לאולם הבחינות על מנת למנוע השתהות מיותרת ואי-נעימות בבחינה.
 
ד. על כל נבחן להמציא את התווים של הקטעים שאותם ינגן - למעט קטעי התקאסים - ב - 2 עותקים לפחות.
 

 

ג. מיומנות במוסיקה - תורת המוסיקה ופיתוח שמיעה

בחינה בכתב:

  1. שליטה במפתח סול.
  2. הכרות עם משקלים פשוטים (2:4; 3:4; 4:4).
  3. שליטה בסולמות מז'ור ומנור עד שלושה סימני התק.
  4. שליטה תאורטית במרווחים.
  5. יכולת לעשות טרנספוזיציה לקטע נתון מלודי, בכתב או בע"פ.
שתף: