דרישות הקבלה של המחלקה למוסיקה מזרחית

דרישות הקבלה של המחלקה למוסיקה מזרחית

 א. תעודת בגרות

 ב. בחינה בכלי

כלי הנגינה

היצירות

עוד וכינור מזרחי

1. תורת המוסיקה המזרחית: התמצאות ב - מ ק א מ א ת ובמקצבים העיקרים הנחוצים יותר במוסיקה הערבית, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית.
 

2. נגינת  ס ו ל ו ם  - מ ק א ם  בשתי אוקטבות בעליה ובירידה.
 

3.  קטע  ת ק ס י ם   שאינו עולה על 3 דקות הכולל בתוכו לפחות שלוש מודולציות למקאמאת משניים שונים חוץ מהמקאם הראשי הפותח והמסיים
 

 

4.  קטע   ת ק ס י ם  קצר אשר המקאם הראשי שלו ייקבע ע"י הבוחנים.
 

 

5.  נגינת   ל ו נ ג א - כגון לונגא ריאד, לונגא שהנאז וכיו"ב.
 

 

6. נגינת  ס מ א ע י - כגון: סמאעי פרח-פזא, סמאעי שד-ערבאן וכיו"ב
 

 

7. קטע מודרני כגון: ת ו ת ה;  ד '   כ ר י א ת י;    ב ל ד  א ל - מ ח ב ו ב  או כל קטע אחר בדרגת קושי דומה.
 

תיפוף מזרחי

1. תורת המוסיקה המזרחית: התמצאות ב - מ ק א מ א ת.   
 

 

2. הכרת מקצבים (מיזאנים) הנפוצים ביותר במוסיקה המזרחית-ערבית.
 

 

3. נגינת קטע סולו של כ - 3 דקות אשר יכלול לפחות שלושה מעברים למקצבים שונים.
 

 

4. יכולת אלתור בסיסית על מקצב מסוים שייקבע בזמן הבחינה ע"י הועדה.
 

הערות כלליות

א. הנכם חייבים להיות מוכנים לנגן את תכנית הבחינה בשלמותה, אך הבוחנים אינם מחויבים להאזין לכל התכנית במלואה ורשאים להפסיק את הנגינה עפ"י שיקול דעתם.
 
ב. עליכם לדאוג לכלים, או לכל פריט אחר הדרוש לבחינתכם.
 
ג. עליכם לדאוג לכיוון הכלי לפני כניסתכם לאולם הבחינות על מנת למנוע השתהות מיותרת ואי-נעימות בבחינה.
 
ד. על כל נבחן להמציא את התווים של הקטעים שאותם ינגן - למעט קטעי התקאסים - ב - 2 עותקים לפחות.
 

 

ג. מיומנות במוסיקה - תורת המוסיקה ופיתוח שמיעה

בחינה בכתב:

  1. שליטה במפתח סול.
  2. הכרות עם משקלים פשוטים (2:4; 3:4; 4:4).
  3. שליטה בסולמות מז'ור ומנור עד שלושה סימני התק.
  4. שליטה תאורטית במרווחים.
  5. יכולת לעשות טרנספוזיציה לקטע נתון מלודי, בכתב או בע"פ.
שתף: