דרישות הקבלה של התכנית ללימודי תואר שני במחול

דרישות הקבלה של התכנית ללימודי תואר שני במחול
  1. תואר ראשון במחול (B.Dance) או (B.Ed) בהתמחות במחול. לאנשי מקצוע בתחום המחול: תואר ראשון מדיסציפלינה אחרת. ממועמדים אלה יידרשו השלמות כתנאי קבלה לתכנית הלימודים.
  2. ממוצע ציונים כללי של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון וממוצע ציונים של 85 לפחות במקצוע הראשי של התלמיד (קומפוזיציה / כוריאוגרפיה / ביצוע).
  3. ראיון קבלה: הפונים ללמוד בתכנית יעברו ראיון בפני ועדת קבלה של התכנית.
  4. להתמחות בכוריאוגרפיה/קומפוזיציה או בביצוע מחול, יש להציג לוועדת הקבלה תיק עבודות ובו 3 ריקודים לפחות, שחוברו או שבוצעו (בהתאמה) בשנים האחרונות.
שתף: