דרישות הקבלה של החוג לתורת המוסיקה, קומפוזיציה וניצוח

דרישות הקבלה של החוג לתורת המוסיקה, קומפוזיציה וניצוח

תעודת בגרות ישראלית

תיאוריה אלמנטרית

 1. גובה הצליל ורישומו (מפתחות, תווים, הפסקות).
 2. מרווחים בעלייה ובירידה (זך, גדול, קטן, מוגדל, מוקטן) והיפוכיהם. קונסוננס ודיסוננס.
 3. הכתבה חד קולית כרומטית, הכתבה דו קולית דיאטונית.
 4. משקלים ומקצבים לסוגיהם.
 5. האקורד המשולש (מז'ור, מינור, מוגדל, מוקטן, היפוכי האקורד המשולש, אקורדים משולשים במסגרת הסולם), ספטאקורדים (דומיננטי, מאז'ורי, מינורי, מוקטן, מוגדל והיפוכיהם).
 6. טרנספוזיציה.
 7. מונחי מוסיקה בסיסיים (דינמיקה, טמפו, ארטיקולציה, צורה, מירקם וכיו"ב).

סולפג'

 1. ניתוח הרמוני / מלודי של קטע ג'אז.
 2. ניתוח הרמוני, תמטי וצורני של תצוגה של סונטה קלה (היידן, מוצרט).

יסודות ההרמוניה והקונטרפונקט

 1. הירמון סופראן נתון ובאס נתון ל - 4 קולות.
 2. חבור קונטרפונקט למנגינה נתונה.
 3. ניתוח קטע קצר מתוך יצירה מוסיקלית קלאסית או רומנטית.

בחינת האזנה

מטרת הבחינה לבחון את התמצאותם של המועמדים בספרות המוסיקה. בבחינה יתבקשו המועמדים לזהות את היצירה ומחברה וכל מידע נוסף שיבחרו לציין.

בחינת כלי

על המועמדים להכין יצירה שבה הנם מתבקשים להראות את מיומנותם בפסנתר ברמה סבירה (לדוגמא - האינוונציות הדו-קוליות של י.ס. באך, פרלודים של שופן, ואלסים של שוברט וכדומה).

יצירות שכתבתם

המועמדים רשאים לצרף מיצירותיהם ועיבודיהם המעידים על כושרם ועל יכולתם היצירתית.

 

 

שתף: