שכר לימוד לתשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד לתשפ"ד 2023-2024

סטודנטים יקרים !

גובה שכ"ל הנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, לשנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024, הינו:

-          לימודי תואר ראשון - 11,296 ₪ צמוד למדד יולי 2023+ 765 ₪ תשלומים נלווים.

-          לימודי תואר שני -  15,265 ₪ צמוד למדד יולי 2023+ 765 ₪ תשלומים נלווים.

פריסת תשלומי שכר הלימוד ומועדיהם:

15.09.23 - השלמה ל-25% מהיקף שכ"ל + אגודת סטודנטים

1.10.23 - תשלום מס' 1 מתוך 9 תשלומים הנותרים + דמי אבטחה ושירותים + דמי אגודת סטודנטים הארצי היציג (אג"ס)

החל מה-1.11.23 - 8 תשלומים חודשים רצופים

סטודנט אשר ביטל את הרשמתו עד התאריך 15.09.23 (כולל), יהיה זכאי להחזר המקדמה ששולמה במלואה.

 

תשלום מלוא שכר הלימוד

סטודנט שישלם מראש את מלוא שכר-הלימוד השנתי בתכנית מלאה, עד ה-15 בספטמבר 2023 בהעברה בנקאית או בשובר פיקדון צבאי (לא ניתן לשלם במזומן במדור שכ"ל), יזכה להנחה בשיעור 2.5%.

למשלמים מלוא שכר-הלימוד (לא בתשלומים) באמצעות כרטיס אשראי תינתן הנחה בשיעור של 1.5% בלבד.

ההנחה אינה כוללת תשלומים נלווים ותשלום בגין לימודי אנגלית.

פרטי ח-ן בנק של האקדמיה:

בנק – 10 לאומי - שם המוטב: האקדמיה למוסיקה

סניף – 912 רחביה

חשבון – 28850053 (חובה בעת העברה בהערות לציין את מס' ת. הזהות של הסטודנט/ית) 

 

פיקדון עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים

סטודנטים המעוניינים להשתמש בכספי הפיקדון לתשלום שכר-הלימוד מתבקשים לפנות למדור שכר-לימוד במייל payments@jamd.ac.il, על מנת לקבל שובר לתשלום.

 

עולים חדשים הממומנים ע"י מנהל הסטודנטים

סטודנטים הזכאים למימון של מנהל הסטודנטים לצורך השלמת תהליך הסדרת תשלום שכר-לימוד נדרשים:

  • לשלם תשלומים נלווים.
  • להעביר למדור שכ"ל בתחילת השנה כתב זכאות רשמי לשנת הלימודים תשפ"ד.

סטודנט אשר לא פנה למדור שכ"ל יחויב בתשלום שכ"ל באופן אוטומטי.

 

דרכי יצירת קשר עם מדור שכ"ל ותשלומים

שעות מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות  15:00 - 9:30,

טלפון: 02-6759937/8,

דוא"ל:  payments@jamd.ac.il 

תקנון שכ"ל מלא מעודכן לתשפ"ד 2023-2024 מצורף להלן.