דרישות רפרטואריות לבחינות המחלקה הווקאלית

דרישות רפרטואריות לבחינות המחלקה הווקאלית

בחינת סוף שנה

 1. יצירה פרה-קלאסית (שנכתבה עד 1750)
 2. שיר אמנותי בגרמנית (ליד) או בצרפתית (מלודי)
 3. אריה אופראית (מ-1750 והלאה(
 4. יצירה ישראלית בעברית
 5. יצירה לבחירת הסטודנט

*השפה האיטלקית צריכה להיות מיוצגת בתכנית הבחינה.
**תיתכן אפשרות לשיר יצירה שאינה מ1750 אלא פרה קלאסית ע"פ החלטת המורה לפיתוח קול ובאישור ראש המחלקה. 

בחינת סוף שנה ב'

 1. יצירה פרה-קלאסית (שנכתבה עד 1750)
 2. אריה אורטורית
 3. אריה אופראית (מ-1750 והלאה(
 4. שיר אמנותי בגרמנית (ליד)
 5. יצירה ישראלית בעברית
 6. יצירה לבחירת הסטודנט

*השפה האיטלקית צריכה להיות מיוצגת בתכנית הבחינה
**תיתכן אפשרות לשיר יצירה שאינה מ1750 אלא פרה קלאסית ע"פ החלטת המורה לפיתוח קול ובאישור ראש המחלקה. 

בחינת סוף שנה ג' (חצי רסיטל(

 1. יצירה פרה-קלאסית (שנכתבה עד 1750)
 2. אריה אורטורית
 3. אריה אופראית (מ-1750 והלאה(
 4. שיר אמנותי בגרמנית (ליד(
 5. שיר אמנותי בצרפתית (מלודי(
 6. יצירה ישראלית בעברית
 7. יצירה מהמאה ה-20
 8. יצירה לבחירת הסטודנט

 *השפה האיטלקית צריכה להיות מיוצגת בתכנית הבחינה

בחינת סוף שנה ד' (רסיטל)- תכנית בת 40 דקות (נטו מוסיקה), מתוכה חובה לבצע

 1. יצירה פרה-קלאסית (שנכתבה עד 1750)
 2. יצירה אורטורית
 3. אריה אופראית שנכתבה משנת 1750 והלאה
 4. קבוצת שירים אמנותיים בגרמנית לידר(*
 5. קבוצת שירים אמנותיים בצרפתית מלודי(*
 6. יצירה מהמאה העשרים
 7. יצירה קאמרית שלא מתחום האופרה/אורטוריה (עם כלי/ם נוסף/ים, או/ו  זמר/ים נוסף/ים**)
 8. יצירה ישראלית בעברית
 9. יצירה לבחירת הסטודנט

*קבוצה היא שניים או יותר שירים.
**היצירה הקאמרית יכולה להיות אחת מיצירות החובה.
***על השפות האיטלקית, הגרמנית, הצרפתית והעברית להיות מיוצגות בתכנית.

בחינת מעבר בין סמסטרים

בבחינה זו חייבים תלמידי השנים א-ג.
יש לבצע שתי יצירות ע"פ בחירת התלמיד ומוריו.

 שימו לב!

*אין לבצע אותה יצירה ביותר מבחינה אחת, בשנה ד' ברסיטל ניתן לחזור על יצירה מפרוייקט או קונצרט או תחרות, אך לא מבחינה קודמת.
**כל היצירות (כולל יצירות הבחירה) צריכות לקבל את אישור המורה לפיתוח קול והקורפטיטור

רסיטל סיום שנה א' ו-ב' בתואר השני

תכנית בת 50 דקות (נטו מוסיקה) ע"פ בחירת התלמיד ומוריו ללא קטגוריות חובה.

 

שתף: