דרישות רפרטואר במבחני סיום שנה לתלמידי חינוך מוסיקלי/מחלקה ווקאלית

דרישות רפרטואר במבחני סיום שנה לתלמידי חינוך מוסיקלי/מחלקה ווקאלית

בחינות סיום שנה
שנה א':
1.      יצירה בעברית
2.      יצירה לבחירת הסטודנט/ית
 
שנה ב':
1.      יצירה בעברית
2.      שיר אומנותי בשפה כלשהי
3.      יצירה לבחירת הסטודנט/ית
 
שנה ג':
1.      יצירה בעברית
2.      שיר אומנותי בשפה כלשהי
3.      יצירה לבחירת הסטודנט/ית
 
שנה ד':
1.      יצירה בעברית
2.      יצירה פרה-קלאסית
3.      שיר אומנותי בשפה כלשהי
4.      יצירה לבחירת הסטודנט/ית
 
בחינות סמסטר
שנים א', ב', ג':  שתי יצירות לבחירת הסטודנט/ית
 
* כל היצירות צריכות לקבל את אישור המורה לפיתוח קול והקורפטיטור
** על סטודנט המעוניין לעבור למחלקה לביצוע להכין רפרטואר לפי דרישות הקבלה למחלקה הווקאלית המפורסמות באתר

שתף: