דרישות הקבלה של המחלקה הווקאלית

דרישות הקבלה של המחלקה הווקאלית

א. תעודת בגרות ישראלית

ב. מיומנות במוסיקה - תורת המוסיקה ופיתוח שמיעה

בחינה בכתב: 

 1. כתיבת תווים (גבהים ומשכים) במפתחות סול ופה.
 2. זיהוי וכתיבה של מרווחים לסוגיהם (זכים, גדולים, קטנים, מוגדלים ומוקטנים), בירידה ובעליה. זיהוי וכתיבה של היפוכי מרווחים, וכן סיווג המרווחים לקונסוננסים ולדיסוננסים, כל זאת במסגרת אוקטבה.
 3. שליטה במעגל הקווינטות.
 4. הכתבה חד-קולית דיאטונית במז'ור או במינור (בסולמות הכוללים עד ארבעה סימני היתק).
 5. כתיבה וזיהוי של משקלים ומקצבים לסוגיהם.
 6. כתיבה וזיהוי של אקורדים משולשים (מז'וריים, מינוריים, מוגדלים ומוקטנים), וכן של הספטאקורד הדומיננטי, בכל ההיפוכים.
 7. כתיבת טרנספוזיציה לקטע נתון.
 8. ביאור מונחי מוסיקה בסיסיים (דינמיקה, טמפו, ארטיקולציה, צורה, מרקם, ז'אנר וכיו"ב).

בחינה בע"פ:

 1. שירה וזיהוי של התבניות הבאות:
 • מרווחים מלודיים בעליה ובירידה, במסגרת אוקטבה.
 • משולשים וספטאקורד דומיננטי בכל ההיפוכים.
 • סולמות מז'וריים ומינוריים (במינור טבעי, הרמוני ומלודי).                   
 1. קריאה מן הדף (בשירה) של קו מלודי דיאטוני.
 2. היכרות בסיסית עם המקלדת.
 3. היבטי קצב: זיהוי וקריאה של תבניות ריתמיות הכוללות חלוקה ותת-חלוקה של פעמות, טריולות, דמימות, וכן חיבורים של פעמות. כל זאת במשקלים זוגיים ומשולשים בסיסיים (2/8, 2/4, 3/8, 3/4) ובמשקלים מורכבים: (4/4 ו-6/8).

 

ג. בחינה בקול - דרישות מינימום

 1. יצירה פרה-קלאסית (שנכתבה עד 1750).
 2. אריה מאופרה או אורטוריה (מכל תקופה לפי בחירתך).
 3. שיר אמנותי (ליד, שאנסון, רומנסה וכד').
 4. יצירה ישראלית.

 בעת ביצוע האריות והשירים אין להיעזר בתווים !

 ליווי פסנתר – על המועמד/ת לדאוג למלווה אישי לצורך הבחינה.

שתף: