דרישות הקבלה של המחלקה לכלי נשיפה וכלי נקישה

דרישות הקבלה של המחלקה לכלי נשיפה וכלי נקישה

א. תעודת בגרות ישראלית

ב. מיומנות במוסיקה - תורת המוסיקה ופיתוח שמיעה

בחינה בכתב: 

 1. כתיבת תווים (גבהים ומשכים) במפתחות סול ופה.
 2. זיהוי וכתיבה של מרווחים לסוגיהם (זכים, גדולים, קטנים, מוגדלים ומוקטנים), בירידה ובעליה. זיהוי וכתיבה של היפוכי מרווחים, וכן סיווג המרווחים לקונסוננסים ולדיסוננסים, כל זאת במסגרת אוקטבה.
 3. שליטה במעגל הקווינטות.
 4. הכתבה חד-קולית דיאטונית במז'ור או במינור (בסולמות הכוללים עד ארבעה סימני היתק).
 5. כתיבה וזיהוי של משקלים ומקצבים לסוגיהם.
 6. כתיבה וזיהוי של אקורדים משולשים (מז'וריים, מינוריים, מוגדלים ומוקטנים), וכן של הספטאקורד הדומיננטי, בכל ההיפוכים.
 7. כתיבת טרנספוזיציה לקטע נתון.
 8. ביאור מונחי מוסיקה בסיסיים (דינמיקה, טמפו, ארטיקולציה, צורה, מרקם, ז'אנר וכיו"ב).

בחינה בע"פ:

 1. שירה וזיהוי של התבניות הבאות:
 • מרווחים מלודיים בעליה ובירידה, במסגרת אוקטבה.
 • משולשים וספטאקורד דומיננטי בכל ההיפוכים.
 • סולמות מז'וריים ומינוריים (במינור טבעי, הרמוני ומלודי).                   
 1. קריאה מן הדף (בשירה) של קו מלודי דיאטוני.
 2. היכרות בסיסית עם המקלדת.
 3. היבטי קצב: זיהוי וקריאה של תבניות ריתמיות הכוללות חלוקה ותת-חלוקה של פעמות, טריולות, דמימות, וכן חיבורים של פעמות. כל זאת במשקלים זוגיים ומשולשים בסיסיים (2/8, 2/4, 3/8, 3/4) ובמשקלים מורכבים: (4/4 ו-6/8).

 ג. בחינה בכלי - דרישות מינימום

 • על כל המועמדים בכלי נשיפה מעץ וכלי נשיפה ממתכת להכין שלוש יצירות מתקופות שונות (בארוק, קלאסית, רומנטית, המאה ה-20 או המאה ה-21).
 • על כל המועמדים בלי הקשה להכין שלוש יצירות בעלי אופי מנוגד בשלושה כלים שונים כגון: מרימבה, טימפני, סנר וכדומה.
 • התוכנית לבחינה יכולה לכלול יצירות סולו אך חייבת גם לכלול יצירות עם ליווי.
 • ליווי פסנתר – על המועמד/ת לדאוג למלווה אישי לצורך הבחינה.

 

שתף: