תחרויות ארציות לגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל - 2023

תחרויות ארציות לגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל - 2023
יום שישי, 31 מרץ 2023, 9:30
הוסף ללוח שנה
אולם 221
בהשתתפות: 

ניהול אמנותי: פרופ' יוסי ירושלמי

חבר השופטים יורכב ממוסיקאים מתוך האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, ומחוצה לה.
חבר השופטים רשאי לחלק את הפרסים לפי ראות עיניו וכן לא לתת כל פרס.

תנאי לקיום כל אחת מהתחרויות הנ"ל הוא השתתפותם
של חמישה מתחרים לפחות בכל קטגוריה.
 

נותני החסות:
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
קרן על-שם אריאן ירושלמי אלדור ז"ל

 

לפרטים נוספים ולהרשמה, ראו עלון מצורף להלן

התשלום יתבצע בעסקת אשראי טלפונית במספר: 02-6759937/8

בתכנית: 

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ומארגני התחרויות השנתיות לגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור שמחים להודיע על קיום תחרויות אלה במהלך חדשי מארס -אפריל 2023 (התאריכים הסופיים יפורסמו בקרוב).
התחרויות מיועדות לארבע קבוצות גיל.

התווים ליצירות >

רפרטואר התחרויות:

תחרות עד גיל 14

המשתתפים בקטגוריה הזו מתבקשים לנגן יצירות שונות לפי בחירתם במשך 10 דקות ומתוכן יצירת החובה:
Fernando Sor Etude No. 6 (from 20 studies by Andrés Segovia)
(1788-1830) Belwin Mills Publishing corp. USA או כל הוצאה אחרת

תחרות מגיל 14 עד גיל 16

תחרות זאת תתנהל בשלב אחד בלבד. כל משתתף מתבקש לנגן כעשר דקות בסגנונות שונים
ובתוכם יצירת חובה:
Fernando Sor Etude No. 17 (from 20 studies by Andrés Segovia)
Belwin Mills Publishing corp. USA או כל הוצאה אחרת

תחרות מגיל 16 עד גיל 20

תחרות זאת תתקיים בשלב אחד בלבד ובה ינגן כל משתתף כעשר עד שתים עשרה דקות כולל יצירת החובה:
Fernando Sor Introduction et variations sur l'air "Malbrough s'en va t'en guerre", op. 28

כל הוצאה אפשרית

התחרות הדו-שנתית עד גיל 32

תחרות זאת תיערך בשני שלבים:
בשלב הראשון על כל משתתף לבצע קטעים שונים במשך 15 דקות ומתוכם קטע חובה אחד
Fernando Sor Variations on the "Flute enchantee" by Mozart, op.9

Edition Schott, London
או כל הוצאה אחרת

בשלב השני המתחרה ינגן יצירות שונות באורך כ-10 דקות לפי בחירתו, מבלי לחזור על יצירות
שנוגנו בשלב הקודם. יצירת החובה בשלב זה :
J. S. Bach Prelude and Allemande (From the Cello suite No.2, (1685-1750)  Arr.by Yossi Yerushalmi, BWV 1008

בנוסף המתחרה ינגן קונצ'רטו בלווי תזמורת המיתרים של האקדמיה

Antonio Vivaldi Concerto for Lute and String Orchestra (1672-1741) in D Major

כל הוצאה אפשרית.

התווים של כל היצירות בשלבים השונים יופיעו באתר התחרות.
בכל הקטגוריות המשתתפים מתבקשים לבצע את כל היצירות בעל פה.
תנאי לקיום כל אחת מהתחרויות הוא מספר מינימאלי של 5 מתחרים.

 

קובץ מצורף: