רפרטואר לרסיטלי תואר שני במחלקה לכלי מיתר

רפרטואר לרסיטלי תואר שני במחלקה לכלי מיתר

שנה א'

על הרסיטל להיות באורך מינימלי של 50 דק ומקסימלי של 90 דק'.

הרפרטואר יכלול:

א. באך - סוויטה, פרטיטה או סונטה (אפשר חלקים מתוך היצירה).

או יצירה טרום קלאסית אחרת בדרגת קושי דומה.

ב. קונצ'רטו - יש לבצע את הקונצ'רטו במלואו. בנבל – ניתן להחליף ביצירה קאמרית רב פרקית.

ג.יצירה ישראלית (נית ן,בהתייעצות עם ראש המחלקה, להמיר יצירה ישראלית ביצירה מהמאה ה-20 או ה-21).

ד. יצירת בחירה (יצירת הבחירה יכולה להיות גם יצירה קאמרית).

 

שנה ב'

התלמידים מוזמנים להגיש הצעה לתכנית רסיטל המבטאת את טעמם המוסיקלי ונטיותיהם הסגנוניות. על התכנית להיות מגוונת מספיק ולעבור את אישור ראש המחלקה. במידה ואין בקשה מיוחדת ניתן להשתמש בהנחיות לשנה א'.

שתף: