מתכונת הלימודים באקדמיה לאחר חופשת הפסח

מתכונת הלימודים באקדמיה לאחר חופשת הפסח
10.4.2021

 

שלום סטודנטות.ים ומרצות.ים יקרות.ים וחג שמח.
 
אנחנו – הנהלת האקדמיה ואגודת הסטודנטים – מתרגשים ומתכוננים לחזרה ללימודים לאחר חופשת הפסח. חשוב לנו לשתף אתכם בשיקולים המנחים אותנו ובהנחיות אותן גיבשנו לאחר חשיבה משותפת. כולנו שותפים למחוייבותנו להמשך הלימודים מתוך התחשבות בצרכים השונים של כל קהילת האקדמיה, סטודנטים ואנשי סגל כאחד. רווחת הסטודנטים חייבת לכלול הן את השמירה על בריאות הסטודנטים, והן את יצירת התנאים המיטביים ללמידה שלשמה התכנסנו באקדמיה. במהלך השנה האחרונה הצלחנו לקיים חלק משמעותי של פעילותנו בלמידה מרחוק ואנחנו גאים בכך מאוד. יחד עם זאת, אנחנו עדיין חושבים שהלמידה המיטבית מתקיימת פנים אל פנים ובין כתלי האקדמיה. לכן, אנחנו מבקשים לעודד אתכם, ציבור הסטודנטים והמרצים, להגיע לבניין האקדמיה ככל הניתן. מתוך עקרונות אלה גיבשנו את ההנחיות הבאות. הנחיות דומות פורסמו גם על ידי האוניברסיטה העברית שבשטחה גם אנו פועלים:
א. כדי לאפשר לכמה שיותר סטודנטים ומרצים ללמוד וללמד באופן פיזי באקדמיה, כל מי שמגיע לבניין החל מיום ראשון, 4.4.2021 יצטרך להציג תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית בתוקף (72 שעות).
ב. זכותו של כל אדם שלא להתחסן מבלי שיופעל עליו לחץ לעשות זאת. איננו מחייבים להתחסן ואין כל דרישה כזאת. מי שלא מעוניין או לא יכול להתחסן יתבקש להציג בדיקת קורונה שלילית בתוקף עם כניסתו לבניין. 
ג. סטודנט שלא יכול להגיע באופן פיזי לאקדמיה, אם כיוון שאינו מחוסן ואם כיוון שאין בידו בדיקה שלילית בתוקף, האקדמיה תיערך ככל הניתן על מנת לאפשר לו להשתתף בלמידה מרחוק. פעילויות שלא ניתן לקיים מרחוק תושלמנה בהתאם לאופי הקורסים ולהחלטות כל פקולטה/מחלקה. 
ד. מי שאינו יכול או אינו מעוניין להגיע – אנא ידעו באופן פרטני את ראש/ת החוג ו/או רכזת הפקולטה וזאת על מנת שנוכל להתאים את מערך ההוראה לצרכים האמיתיים, לשמור על פרטיותכם ולדאוג לכך שתקבלו מענה מיטבי. מרצה שאינו יכול להגיע לבניין מתבקש לעדכן את דיקן הפקולטה.
ה. פעילויות והופעות פנימיות של האקדמיה יתקיימו בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף א'. על מנת להבטיח שפעילויות והופעות יתקיימו כסדרן, ועל מנת שלא לשבש פעולות קבוצתיות/הרכבים, על הסטודנטים שאינם מחוסנים המשתתפים בפעילויות אלה מוטלת האחריות להצגת בדיקה שלילית בתוקף לפני כל פעילות. 
ו. מופעים: כאמור בסעיף א', סטודנטים/אנשי סגל שאינם מחוסנים או ללא בדיקה שלילית בתוקף, לא יוכלו לקחת חלק במופעים באקדמיה. לצערנו הרב, במופעים המיועדים להתקיים באולמות חיצוניים יוכלו להשתתף רק בעלי תו ירוק.  
ז. קורסים שהוגדרו מראש כקורסים מקוונים יישארו כאלה עד סיום שנת הלימודים. אופן קיום הבחינות/הרסיטלים יקבע בהתאם לתנאים שישררו לקראת סיום שנת הלימודים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. 
ח. אנחנו מבקשים מאוד מכולם לשתף פעולה עם רשויות האוניברסיטה והמאבטחים בכניסות לשטח הקמפוס  ולבניין האקדמיה.
 
זהו רגע שבו הקהילה שלנו נמצאת במבחן גדול. לאורך כל השנה האחרונה הוכחנו ערבות הדדית, יחסים טובים ודאגה לאחר, ואנחנו משוכנעים כי מתוך הכוונות הטובות של כולנו, ההתחשבות והמאמץ ההדדיים נוכל גם לאתגר של החודשים הקרובים. אנחנו עומדים לרשותכם לשאלות, התלבטויות ובקשות ומזמינים אתכם לפנות אלינו ולשתף אותנו בכל צורך. 
 
להתראות אחרי חופשת הפסח ומועדים לשמחה.
 

מר אורי נוימן, מנכ"ל
מר כפיר יעקבי, יו"ר אגודת הסטודנטים
ד"ר עידו אריאל, דיקן הסטודנטים

 

שתף: