דחיית רסיטלים ובחינות

דחיית רסיטלים ובחינות

בפקולטה לאמנויות הביצוע לא יתאפשרו מעתה דחיות של בחינות/רסיטלים  בכלי הראשי .
האקדמיה מחייבת את הסטודנט שנבחן במקצוע הראשי להיות רשום לאקדמיה ולשלם שכר לימוד בעת הבחינה/הרסיטל.
 
סטודנטים בתואר שני חייבים בשני רסיטלים במהלך השנתיים של התואר, דחייה מעבר לשנתיים תחויב ברישום ובתשלום שכר לימוד.
 
במקרים מיוחדים ובאישור הדיקאן בלבד, ניתן יהיה לדחות בחינה/ רסיטל בתנאי שהיא תתקיים לפני תחילת שנת הלימודים הבאה.
שינוי תאריכי הבחינות והרסיטלים בזמן תקופת הבחינות ,יתבצע ע"י פנייה לרכזת ולראש החוג ויתואמו לפי האפשרויות הקיימות.
 

Add This: