מירב והב - רסיטל סיום תואר ראשון בזמרה רב-תחומית

מירב והב - רסיטל סיום תואר ראשון בזמרה רב-תחומית
Wednesday, 24 July 2013, 23:00
Add to Calendar
חדר 221, בניין האקדמיה
Participants: 

מירב והב- כיתת מאי לשמן ישראלי

Program: 

יפורסם