אנה שפיץ - רסיטל סיום תואר ראשון בזמרה רב-תחומית

אנה שפיץ - רסיטל סיום תואר ראשון בזמרה רב-תחומית
Sunday, 28 July 2013, 23:00
Add to Calendar
חדר 221, בניין האקדמיה
Participants: 

אנה שפיץ - כיתת חגית גולברג

Program: 

יפורסם

Add This: