קונצרט סוף הסמסטר של מקהלת הסטודנטים

קונצרט סוף הסמסטר של מקהלת הסטודנטים
Tuesday, 15 January 2013, 20:00 to Wednesday, 23 January 2013, 20:00
Add to Calendar
אולם 231
Participants: 

מקהלת הסטודנטים
הקונצרט בניצוחם של תלמידי ניצוח מקהלה מכיתת פרופ' סטנלי ספרבר ומר עודד שומרוני

Program: 

יצירות מאת פרסל, הנדל, מוצארט, בראהמס, מנדלסון, פאול בן חיים ועוד