צ'ירו פדואנו - כיתת אמן בתיפוף גוף

צ'ירו פדואנו - כיתת אמן בתיפוף גוף
Monday, 16 March 2020, 13:30
Add to Calendar
חדר 111, בניין האקדמיה
Participants: 

Ciro Paduano - Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia

Mr. Paduano is a classical guitarist graduated from University of Bologna. He dedicates his career to music education and developed practices for body percussion approach. He has held national and international courses in Finland, Australia, Japan, Korea, Estonia, Lithuania, Russia, Ukraine on the Orff – Schulwerk methodology and training courses for teachers of Primary Schools in Italy.