פורום החוג לקומפוזיציה וניצוח מארח את מאסטרו דורון סלומון

פורום החוג לקומפוזיציה וניצוח מארח את מאסטרו דורון סלומון
Wednesday, 17 May 2023, 18:00
Add to Calendar
304
Program: 

מאסטרו דורון סלומון, מבכירי המנצחים בארץ ישוחח של ניצוח על מוסיקה רומנטית - סימפוניה הראשונה של גוסטב מהלר.